НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС:
Розклад занять Розклад дзвінків Відкриті уроки Масові заходи Предметні тижні
Відповідно до Порядку, затвердженого Наказом МОН  №535 від 30.04.2014, педагогічні працівники проходять підвищення кваліфікації у закладах післядипломної освіти, вищих навчальних закладах, навчально-методичних (науково-методичних) центрах (кабінетах) професійно-технічної освіти, на підприємствах, в організаціях, а також на базі професійно-технічних навчальних закладів на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється не рідше одного разу на 5 років і є обов’язковою умовою чергової атестації.
На період навчання за педагогічними працівниками зберігається середня заробітна плата відповідно до вимог чинного законодавства України.
У разі навчання з відривом від основного місця роботи педагогічні працівники мають право на гарантії і компенсації, передбачені законодавством України.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється на підставі договору між закладом-замовником та закладом-виконавцем.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, комунальних – за рахунок коштів місцевого бюджету, а приватних – за рахунок коштів власника.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами:
  • довгострокове підвищення кваліфікації – від 72 до 216 навчальних годин;
  • короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, майстер-класи, семінари-практикуми, семінари-тренінги, авторські школи, тренінги, вебінари, «круглі столи» тощо) – до 72 навчальних годин;
  • стажування.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за денною, вечірньою, очно-заочною, індивідуальною та дистанційною формами навчання. На час підвищення кваліфікації педагогічні працівники забезпечуються гуртожитком.

джерело: ​https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv​​​
  • Адреса: 84112 м.Слов’янськ, вул. Науки-2
  • Тел.: (06262) 3-45-38
  • Факс: (06262) 3-40-51, 3-45-38
  • E-mail: spal146@ukr.net
  • Веб сайт: dnzspal146.com.ua