НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС:
Розклад занять Розклад дзвінків Відкриті уроки Масові заходи Предметні тижні

Виховання є засвоєння хороших звичок. (Платон)

Виховна система ліцею є ядром загальноліцейного механізму цілеспрямованого на формування соціального досвіду учнів.
- Свята


- Загальноліцейні заходи


- Тематичні тижні

- Спортивні заходи за здоровий спосіб життя


- Робота в групах


- трудове вихованняВ Державному навчальному закладі "Слов’янський професійний аграрний ліцей" організація навчально-виховної діяльності здійснюється за Примірним положенням про організацію і проведення виховної роботи у професійно-технічних закладах Міністерства освіти і науки (наказ МОН України №257 від 16.04.2002 року), планом роботи ліцею на навчальний рік, місячним планом виховної роботи ліцею та іншими  нормативно-правовими документами. Всі плани роботи з учнями відповідають нормативним вимогам.


План роботи ліцею має 5 розділ  «Виховна робота», який містить основні напрямки роботи з учнями: громадсько- патріотичне, національне, правове, екологічне, сімейно-родинне  виховання, профілактика правопорушень серед учнів, формування здорового способу життя, трудового виховання та професійну адаптацію, виховання художньо-естетичних смаків та розвиток природних здібностей та нахилів і задоволення інтересів учнів.

На підставі річного плану роботи та планів виховної роботи ліцею на місяць класні керівники та майстри виробничого навчання розробляють плани виховної роботи в навчальних групах на місяць.


  У місячних планах виховної роботи враховані особливості навчального закладу, соціальний паспорт учнів відповідно до концепції національного та громадянського виховання, вік учнів, професія, матеріальна база ліцею.

Найбільш поширеною формою виховної роботи в навчальних групах є виховна година. Тематику виховних годин розробляє класний керівник з урахуванням рекомендацій методичної секції класних керівників. Такі години проводяться один раз  на тиждень за розкладом, а тематичні згідно з річним та щомісячним планами  виховної роботи ліцею (не менше 3-х годин на місяць) у формі ситуаційно-рольових ігр, лекцій, бесід, диспутів, читацьких конференції, зустрічей з цікавими людьми. Також проводяться  вечори відпочинку, спортивні ігри та змагання, огляди художньої самодіяльності тощо. При проведенні виховних заходів в учнів стимулюється розвиток самоуправління, творчого та критичного  мислення, самостійності та усвідомлення власних світоглядних орієнтацій, толерантності, які є основою громадянського самовизначення, а також опанування учнями таких якостей: патріотизм, мораль, духовність, гуманізм, здоровий спосіб життя, естетичний, етичний та культурний розвиток.


В ліцеї розроблені  заходи щодо запобігання поширенню серед учнівської молоді наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, ВІЛ-інфекції, СНІДу, профілактики суїцидальної поведінки, попередження проявів жорстокості  та насильства. Щоквартально проводяться зустрічі з лікарем-наркологом, лікарем дерматологом, для дівчат гінекологом, працівниками ЦССМ, юстиції  у формі бесід, анкетування, круглих столів, консультацій з надання індивідуальної, соціально-психологічної, інформаційної допомоги учням та батькам. Заступником директора з навчально-виховної роботи ліцею проводяться бесіди для учнів про шкідливі звички з показом відеоматеріалів.

Робота з соціальної адаптації учнів ведеться спрямовано та має свої закономірності. Кожен навчальний рік обов’язково починається звивчення учнями Статуту ліцею та Правил внутрішнього розпорядку ліцею, їх основних положень.

У навчальному закладі використовуються різноманітні форми виховної роботи: тематичні вечори, конкурси, лекції та бесіди, масові спортивні змагання, виховні години, круглі столи, екскурсії, зустрічі з представниками правоохоронних органів та охорони здоров'я.


Працюють спортивні секції та предметні кружки.

Правова освіта учнів ліцею полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття учнями обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні. З цією  метою у ліцеї проводяться заходи:

- проводяться тренінги з циклу «Практичне право» для учнів групи ризику, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування заступником директора з навчально-виховної роботи, психологом відділу у справах сім'ї та молоді,  а також представниками кримінальної міліції;

-  працює лекторій правових знань;

-  проводяться тижні права;

-  тематичні виховні години;

-  конкурси та вікторини;

-  зустрічі з працівниками правоохоронних органів  (ВКМДД, СДД, юстиції).

Особлива увага приділяється індивідуальній роботі з учнями та їх батьками, особливо тим, що стоять на внутрішньому обліку.

Ведеться внутрішній облік учнів, за ними закріпляються наставники, які ведуть психолого- педагогічні спостереження.


Наставники складають план індивідуальної роботи з учнями, ведуть щоденник педагогічних спостережень, журнал індивідуальної роботи з учнями, складають реєстраційну картку.  Два рази на рік разом з заступником директора з навчально-виховної роботи  обстежують матеріально-побутові умови сім’ї в якій  проживає підопічний.

Відповідно до програми «Захист Вітчизни» ведеться підготовка юнаків до служби в Збройних Силах України. У кабінеті оформлений куточок української символіки, кабінет оснащений DVDпрогравачем, телевізором, комп'ютером і екраном.

Для  стимулювання та матеріального заохочення учнів у ліцеї розроблене «Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги». Для розгляду питань з призначення стипендії, премій та матеріальної допомоги наказом по ліцею створена стипендіальна комісія. Кошти для надання премії та матеріальної допомоги надаються за рахунок стипендіального фонду.

  • Адреса: 84112 м.Слов’янськ, вул. Науки-2
  • Тел.: (06262) 3-45-38
  • Факс: (06262) 3-40-51, 3-45-38
  • E-mail: spal146@ukr.net
  • Веб сайт: dnzspal146.com.ua