НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС:
Розклад занять Розклад дзвінків Відкриті уроки Масові заходи Предметні тижні

Українська мова є державною мовою в Україні (згідно ст.1). Педагогічний колектив активно працює над впровадженням регіональної Програми розвитку та функціонування української мови. 

Адміністрацією здійснено певну роботу з формування культури мовлення, прищеплення  любові до рідної мови, шанобливого ставлення до державних святинь, історичного минулого українського народу, його традицій. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою відповідно до вимог законодавства про мови.

Навчання в закладі здійснюється українською мовою. Педагоги дотримуються мовного режиму у веденні ділової документації (книги наказів, протоколів педагогічної ради, нарад при директорові, план роботи на поточний навчальний рік, матеріали методичних об’єднань тощо). 

В ліцеї створено необхідні умови для розширення функціонування української мови як державної.

Пріоритетним напрямом виховання у 2018-2019 навчальному році є формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства та держави, які проявляються в таких якостях: самосвідомість, національна свідомість, патріотизм, правосвідомість, політична культура тощо. А стрижнем виховного процесу є національно – патріотичне та громадянське спрямування.

 Колектив ліцею керувався головним завданням – виховати морально здорову, духовно багату, різнобічно розвинуту людину, яка поважає й любить рідну землю, культуру свого народу; громадянина правової держави, який знатиме й поважатиме закони, любитиме Україну, орієнтуватиметься в сучасному політичному житті й буде готовий працювати заради процвітання своєї Батьківщини.

Вся виховна робота проводилась згідно плану виховної роботи ліцею. Протягом І семестру  2018-2019 навчального року у виховній роботі ліцею підвищено рівень національного, патріотичного виховання та превентивної роботи.

Перший урок у 2018-2019 навчальному році проведений за єдиною темою Українці серед інших європейських націй” згідно листа НМЦ ПТО від 10.08.2018 р.

18.09 – загальний збір проживаючих у гуртожитку, де учні були ознайомлені під підпис з правилами проживання у гуртожитку, зі своїми правами та обов'язками.


  • Адреса: 84112 м.Слов’янськ, вул. Науки-2
  • Тел.: (06262) 3-45-38
  • Факс: (06262) 3-40-51, 3-45-38
  • E-mail: spal146@ukr.net
  • Веб сайт: dnzspal146.com.ua