НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС:
Розклад занять Розклад дзвінків Відкриті уроки Масові заходи Предметні тижні

Гуртожиток

Для організації навчально-виховного процесу ліцей має гуртожиток, в якому розташовані житлові кімнати.
Проживання в гуртожитку для учнів ліцею БЕЗКОШТОВНЕ.
Станом на 01.02.2021р. вільні місця відсутні, за питаннями звертайтесь: контакти 
Основні завдання та пріоритетні напрямки роботи гуртожитку

-  формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя,    з високою національною свідомістю; 

- виховання громадянина з гуманістичним   світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури інших народів;

- створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та   власних інтересів; 

- виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування засад здорового способу життя, ствердження стійкого позитивного відношення до здорового способу  життя, формування навичок відповідальної поведінки, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я. 

- здійснення превентивного виховання, орієнтація учнів на здоровий спосіб життя (профілактика тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції, СНІДу );

-забезпечення   розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації виховного процесу, розвитку громадянської активності в  учнівської молоді;

- попередження та профілактика негативних явищ в учнівському середовищі;

- робота з правопорушниками, учнями схильними до девіантної поведінки, правове виховання учнів;

 - вивчення соціально-психологічних особливостей особистості  шляхом спостереження, бесід, аналізу документів;

 - робота з  категорією учнів, які опинилися в складних життєвих обставинах, учнів з особливими потребами, категорії соціально-незахищених учнів;

-  здійснення морального, громадянського, правового, трудового, політичного, екологічного, естетичного виховання.

 ПРАВИЛА 

внутрішнього трудового розпорядку проживаючих у гуртожитку

ДНЗ «Слов’янський професійний аграрний ліцей»

І. Загальні положення

1.1 Вселення в гуртожиток здійснюється на підставі заключення Договору між учнем та керівництвом навчального закладу. Місце проживання надається на період навчання. 

1.2. Жила площа в гуртожитках надається в розмірі не менше  6 квадратних метрів на одну особу.

1.3 Особа, якій надається гуртожиток повинна пройти інструктаж по техніці безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, вивчити правила внутрішнього розпорядку і ознайомитися із встановленим порядком користування особистими електропобутовими приладами, а також порядком звільнення з гуртожитку. Інструктаж здійснюється комендантом гуртожитку.

1.4 Проживання у гуртожитку для учнів навчального закладу безкоштовне.

ІІ. Умови проживання

2.1. Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність. Приміщення гуртожитку, його обладнання, інвентар, який видається в користування, є державною власністю. Мешканці гуртожитку несуть персональну відповідальність за їх збереження.

 2.2. Вхід до гуртожитку дозволяється у час, що не збігається з проходженням навчальної діяльності у ліцеї.  Учень, що повернувся до гуртожитку у час який збігається з розкладом проведення уроків, без поважної на це причини, негайно повертається на навчання у супроводі майстра виробничого навчання своєї групи.

2.3. При спізненні або виїзді з гуртожитку   робиться запис у спеціальному журналі причин запізнень. Самовільно покидати гуртожиток без відповідного запису у журналі категорично забороняється. 

2.4. Проживання у гуртожитку здійснюється відповідно Розпорядку денного.

2.5. Культурно-масові заходи в гуртожитках, здійснюються за планом, розробленим заступником директора з НВхР і погодженим з директором ліцею. Усі заходи повинні закінчуватися до 22.00 години. З 22.00 до 06.30 години в гуртожитку повинна додержуватися тиша.

ІІІ. Мешканець гуртожитку  має   право:

3.1.Користуватись приміщеннями культурно-побутового і навчального призначення, обладнанням, інвентарем гуртожитку та комунально-побутовими послугами.

3.2.Обирати Раду гуртожитку та бути обраним до її складу.

3.3.Вимагати від коменданта та інших посадових осіб, відповідальних за стан гуртожитку, своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільних речей та іншого майна гуртожитку, що прийшло у непридатність, якщо це не відбулося через недбале відношення мешканців до даного майна.

3.4.Брати участь через Раду гуртожитку у вирішенні питань, пов’язаних з покращанням житлово-побутових умов, організацією роботи гуртожитку і дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу та ін.

3.5.Брати участь в організації культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності в гуртожитку і вносити свої пропозиції з покращання цієї роботи.

3.6.Звертатися зі скаргами до керівництва ліцею на роботу обслуговуючого персоналу та житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про гуртожиток; нормам обладнання та утримання гуртожитків.

3.7.Вимагати від посадових осіб, відповідальних за стан гуртожитку, усунення недоліків у побутовому забезпеченні.

ІV. Мешканці гуртожитку  зобов’язані: 

4.1.Знати і чітко дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та розпорядку денного в гуртожитку.

4.2.Використовувати надані площу та обладнання в гуртожитку за призначенням, дбайливо ставитись до державної власності – приміщень, обладнання, майна й інвентарю гуртожитку.

4.3.Забезпечувати збереження обладнання, майна та інвентарю гуртожитку, своєчасно давати заявки на ремонт приміщень, майна, електричного і санітарно-технічного обладнання.

4.4.Дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електрообігрівальні прилади.

4.5.Відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з чинним законодавством.

4.6.Дотримуватись чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях загального користування, проводити їх своєчасне прибирання, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням.

4.7.Економно витрачати теплову та електричну енергію, воду, газ. 

4.8. Брати участь у благоустрої та озелененні прилеглої до гуртожитку території, ремонті та належному утриманні спортивних та ігрових площадок.

4.9.При залишенні приміщень вимикати освітлення, електронну апаратуру (телевізори, магнітофони та ін.), зачиняти вікна та двері і здавати ключі від кімнат черговому вахтеру; повідомити про від’їзд вихователя.

4.10.При залишенні гуртожитку на тривалий час (більш 1 тижня), а також при виїзді на канікули або практику за межі населеного пункту, в якому розташований гуртожиток, письмово попереджати про це вихователя (з вказівкою адреси, за якою вибуває), одержане майно і ключі від кімнати здати коменданту гуртожитку.

4.11.По закінченні навчання в навчальному закладі або при достроковому позбавленні права на проживання виїхати з гуртожитку у двотижневий термін, оформити необхідні документи про вибуття в паспортній службі, військкоматі (юнакам).

     V. Мешканцям   гуртожитку  забороняється:

5.1.Самовільно переселятись з однієї кімнати до іншої.

5.2.Проводити самочинно переобладнання та перепланування приміщень.

5.3.Переробляти або переносити інвентар, меблі з однієї кімнати до іншої, загромаджувати сторонніми предметами балкони, східці, пожежні   проходи, запасні виходи, коридори.

5.4.Зберігати в житлових приміщеннях або інших місцях легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали та речовини, які засмічують повітря.

5.5.Проводити переробку або ремонт електроустаткування; без дозволу адміністрації гуртожитку вмикати унормовані електропобутові прилади, а неунормоване електрообігрівальне обладнання вмикати категорично забороняється.

5.6.Запрошувати в гуртожиток сторонніх осіб без дозволу адміністрації гуртожитку та залишити їх у приміщенні після 22.00.

5.7.Самовільно змінювати дверний замок.

5.8. Приносити і вживати спиртні напої, наркотичні речовини, палити у будь-яких приміщеннях гуртожитку, з’являтися в гуртожитку в нетверезому стані або стані наркотичного сп’яніння.

5.9.У період з 22.00 до 6.30  грати на музичних інструментах, вмикати радіотелевізійну, аудіоапаратуру.

5.10.Утримувати в приміщеннях гуртожитку тварин.

5.11.Порушувати без погодження з вихователем гуртожитку, комендантом графік чергування.

VI. Стягнення   щодо  мешканців гуртожитку 

6.1.За порушення правил внутрішнього  розпорядку і денного  режиму в гуртожитку на  мешканців накладаються стягнення: 

     - зауваження;

     - догана;

     - сувора догана; 

     - непоселення в гуртожитку на наступний рік;

     - виселення з гуртожитку;

     - виключення з навчального  закладу.  • Адреса: 84112 м.Слов’янськ, вул. Науки-2
  • Тел.: (06262) 3-45-38
  • Факс: (06262) 3-40-51, 3-45-38
  • E-mail: spal146@ukr.net
  • Веб сайт: dnzspal146.com.ua