НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС:
Розклад занять Розклад дзвінків Відкриті уроки Масові заходи Предметні тижні

“Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити” К.Ушинський

Головним завданням ліцею є підготовка кваліфікованих робітників з рівнем професійних знань, умінь, навичок в обсязі кваліфікаційних характеристик. 

Навчально-виробничий процес у ліцеї включає природничо-математичну, гуманітарну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну, фізичну підготовку, виховну роботу з учнями, слухачами і здійснюється згідно з робочими навчальними планами і робочими навчальними програмами, розробленими на основі Типових навчальних планів і Типових навчальних програм і затвердженими в установленому порядку, а також з урахуванням вимог нормативно-правових та навчально-методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти. Конкретні терміни навчання та зміст навчально-виробничого процесу безпосередньо визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.
Учні, які мають базову загальну середню освіту, як правило, одночасно з набуттям професії здобувають повну загальну середню освіту у ліцеї.

 Загальноосвітня підготовка учнів у ліцеї здійснюється відповідно до державних стандартів загальної середньої освіти з урахуванням профільності навчання та специфіки умов набуття робітничої професії.

В ліцеї запроваджено 5-денний робочий тиждень з тижневим навантаженням 35 годин. Режим теоретичного і виробничого процесу відображений у розкладі занять, який складено у відповідності з нормативними документами. Розклад занять складається на терміни, передбачені навчальними планами з професій і затверджується директором ліцею.
Відвідування занять учнями ліцею є обов’язковим.
Учні ліцею комплектуються у навчальні групи з теоретичної підготовки за професіями чисельністю не більше 30 чоловік. Виробниче навчання проводиться в групах не менше 12 чоловік. 
  • Адреса: 84112 м.Слов’янськ, вул. Науки-2
  • Тел.: (06262) 3-45-38
  • Факс: (06262) 3-40-51, 3-45-38
  • E-mail: spal146@ukr.net
  • Веб сайт: dnzspal146.com.ua